+48 501 308 621

Beton to jeden z najbardziej powszechnych materiałów używanych w budownictwie. Powstaje ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, które poprawiają jego parametry i zapewniają specyficzne cechy, jak np.: wodoszczelność, mrozoodporność.

W naszej ofercie znajdują się betony towarowe, zgodne z unijną normą wytrzymałości PN-EN 206-1:
(w nawiasach podano oznaczenia wg nieaktualnej normy PN-B-03264:2002)

  • Beton Kielce, Łagów, Skorzeszyce, GórnoC8/10    (B10)
  • C12/15  (B15)
  • C16/20  (B20)
  • C20/25  (B25)
  • C25/30  (B30)
  • C30/37  (B35)

Ponadto oferujemy:

  • betony półsuche - ze zmniejszoną ilością wody, stosowane np.: do stabilizacji krawężników,
  • betony wodoszczelne - oznacza się je stopniami wodoszczelności: W-2, W-4, W-6, W-8, itd., oznaczającymi 10-krotną wielkość ciśnienia wody w MPa, przy którym woda przenika w ilości dopuszczalnej podczas badania normowego,
  • włóknobetony - zawierają dodatkowo włókna stalowe, stosowane są np. do wykonywania posadzek przemysłowych,
  • beton recepturowy - wyprodukowany wg specyfikacji podanej przez klienta.